בר מצווה יצחק

13

יום
שעות
דקות

בס”ד

“וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך”

בשבח והודיה לה’ יתברך

 הננו מתכבדים להזמינכם לשתתף בשמחה בר המצווה של  

יצחק

שתתקיים בע”ה ביום שני 

28.08.2023

י”א באלול ת.ש.פ”ג

בשעה 8:30

בכותל

סעודת מצווה בשעה 12

 במסעדת הטאג’ין

רח’ יד החרוצים 15 תלפיות ירושלים

נא לאשר

רפאל דדון 
0504404452

רחל דדון 
0549256044

Made with 🖤 by  LIA Events